Personvernspolise

Datakontrollør: Relevio AS med kontaktdetaljer post@relevio.no.

Formål med Datainnsamling: Formålet med å samle inn data gjennom dette skjemaet er å tilrettelegge for kommunikasjon, enten det er for å svare på forespørsler eller for å tilby informasjon som etterspørres.

Type Data Samlet Inn: Gjennom dette skjemaet samler vi inn personlige data som inkluderer, men er ikke begrenset til, navn, e-postadresse og telefonnummer.

Behandling og Lagring av Data: Innsamlede data vil bli behandlet og lagret for å kunne utføre forespurte tjenester. Dataene vil bli overført til vårt CRM-system, Xsale, via FormSpark, hvor dataene lagres midlertidig i påvente av videresending til Xsale.

Brukerens Samtykke: Ved å sende inn skjema fra denne nettsiden, gir du ditt samtykke til behandling av dine personlige data som beskrevet i disse vilkårene.

Brukerrettigheter Under GDPR: Under GDPR har du rett til å få tilgang til dine data, be om retting eller sletting av dem, trekke tilbake ditt samtykke og inngi klage til en tilsynsmyndighet.

Retningslinjer for Oppbevaring av Data: Vi vil beholde dine personlige data så lenge det er nødvendig for de formål de ble samlet inn for, eller etter andre fastsatte kriterier.

Sikkerhetstiltak: Vi har implementert sikkerhetstiltak for å beskytte dine personlige data mot uautorisert tilgang, endring, offentliggjøring eller ødeleggelse.

Endringer i Policy: Vær oppmerksom på at disse vilkårene kan oppdateres. Eventuelle endringer vil bli kommunisert på vår nettside.

Kontaktinformasjon: Hvis du har spørsmål eller bekymringer angående dine personlige data, vennligst kontakt oss på post@relevio.no.