Publisert 16. jan. 2024

Reportasje om Venterommet i Dagens Medisin

Tidligere i høst publiserte Dagens Medisin en reportasje om vår modul Venterommet, vår nyutviklede løsning for informasjonsskjermer på legekontorenes venterom. 

Med Venterommet får legekontorene:   

  • En reklamefri løsning, der legekontorene har full kontroll over innholdet som vises.

  • En informasjonskanal der de kan nå ut med relevant, trygg og kvalitetssikret medisinsk informasjon til sine pasienter. 

  • En brukervennlig løsning spesialutviklet for legekontor, der kontoret på en enkel og intuitiv måte kan gi pasientene informasjon om deres legekontor.

I reportasjen til Dagens Medisin kan dere lese mer om vår modul, Venterommet.

https://www.dagensmedisin.no/arbeidsliv-fastleger-helseinnovasjon/fastlegegrndere-utvikler-reklamefri-infoskjerm-til-venterommet/595058